Capoeira na Slovensku

Capoeira sa na Slovensko dostalarôznymi cestami v roku 1999. Ukázalo sa, že tanečný prístup k bojovému umeniu, hra na exotických hudobných nástrojoch, techniky, ktoré precvičujú celé svalového ústrojenstvo a akrobatické prvky, ktoré inak vidieť len v gymnastických halách dokážu prilákať veľa nadšencov zrôznych oblastí.

V auguste 2001 sme sa zaregistrovali ako občianske združenie pod názvom Capoeira Bratislava, ktoré má zahlavný cieľ rozširovať Capoeiru a brazílsku kultúru na Slovensku.

V súčasnosti rozvíjame spoluprácu akona národnej, tak i na medzinárodnej úrovni. Spolupracujeme s menšími,začínajúcimi klubmi v ostatných slovenských mestách.

Na medzinárodnej úrovni sa môžeme prezentovať sieťou kontaktov v kluboch v okolitých krajinách, menovite Českej republike, Rakúsku, Maďarsku a Nemecku. Sme členmi Abadá Capoeira. Ide o najväčšiu organizáciu rozširujúcu Capoeiru vo svete, má vyše 30000 členov a jedoma na všetkých obývaných kontinentoch.

.

Momentálne aktivity

V súčasnosti sa angažujeme najmä vpráci s novými členmi a snažíme sa presadiť Capoeiru na kultúrnych podujatiach. Aj bez osobitých náborov stále pribúdajú záujemcovia otento šport, či už v Bratislave alebo v iných slovenských mestách. Pretých, ktorí bývajú príliš ďaleko, aby dochádzali na tréningy, organizujeme semináre, ktorý okrem priblíženia skutočnej Capoeiry klubom po Slovensku má za cieľ aspoň neformálne zjednotiť capoeiristovv našej krajine.